Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę wyposażenia i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji „INDUSTRIADY 2016” i realizacji innych, przyszłych działań promocyjnych, przez Jednostkę Realizującą Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w celu promocji projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II”, żeglugi śródlądowej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (nazwa ,cechy. ilość, jednostka miary)

szczegółowo opisanego w dokumentach przetargowych (załącznikach)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

  Zgodnie z opisem zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.

 2. Przygotowanie oferty Ofertę należy:

  1. złożyć w formie pisemnej w siedzibie RZGW Gliwice, adres: ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, pokój nr 207 (osobiście, lub przesłać listem, faxem), lub przesłać pocztą na powyższy adres, na Formularzu Oferty do dnia 23 maja 2016 r.,

  2. możliwe jest również złożenie oferty w formie elektronicznej, wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowany druk uprzednio wypełnionego i podpisanego formularza oferty. Załącznik w tej postaci należy zatytułować: „Oferta na dostawę wyposażenia i materiałów promocyjnych”.

 3. Kontakt z Wykonawcą

  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  Linda Hofman – tel. 32/777-49-56

  Jarosław Smyłła – tel. 32/777-49-58,

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.