Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator Kanału Gliwickiego w miniony piątek (13 maja) i sobotę (14 maja) po raz pierwszy w historii udostępnił zwiedzającym od strony lądu śluzę w Kłodnicy. Ten najwyższy obiekt hydrotechniczny Kanału Gliwickiego i zarazem jeden z niewielu takich w kraju, po blisko 80 latach swojego istnienia otworzył bramy dla mieszkańców regionu.

 

Śluza Kłodnica ze spadem przy normalnym piętrzeniu o wysokości 10,4 m jest na co dzień niedostępna od strony lądu. Decyduje o tym specyfika obiektu, względy bezpieczeństwa i jego charakter. Dotychczas można było przyjrzeć się zabudowaniom śluzy tylko od strony wody. Z niecodziennej okazji, by odkryć tajemnice kłodnickiej śluzy – pierwszej na Kanale Gliwickim – postanowiło skorzystać ponad 800 osób. Z uwagi na bezpieczeństwo zarządca obiektu udostępnił go blisko 500 chętnym. Obok zwiedzania śluzy dużą atrakcją dla mieszkańców regionu były rejsy statkiem pasażerskim. Całość wydarzeń zorganizowano przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
W pierwszym z Dni Otwartych na Kanale Gliwickim wrota kłodnickiej śluzy otworzyły się przed szkolnymi grupami zorganizowanymi. Łącznie śluzę zwiedziło prawie 100 uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Sobotnie wydarzenia zostały przewidziane dla indywidualnych zwiedzających. Mogli oni również doświadczyć śluzowania, które dostarcza wielu wrażeń. Ściany komór śluzy w Kłodnicy liczą ponad 14 m wysokości, a zatem kiedy jednostka wpływa do komory jej pasażerowie widzą jedynie skrawek nieba nad głowami.
Choć nie wszyscy zainteresowani skorzystali z kompletu atrakcji – bezpłatne wejściówki rezerwowano za kolejnością zgłoszeń, zwiedzający nie rozczarowali się. Operatorzy śluzy, w roli przewodników przybliżyli historię Kanału Gliwickiego, opowiadali o swojej pracy i roli wodnego transportu śródlądowego, a prezentując efekty modernizacji pokazali zasady działania śluzy. Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudziły pierwotne mechanizmy napędowe, których rolę spełnia dziś nowe, hydrauliczne wyposażenie obiektu. Mimo to decyzją RZGW w Gliwicach pozostały one w miejscu swojej dotychczasowej pracy, gdzie dowodzą zaawansowanej myśli technicznej, która towarzyszyła budowniczym Kanału Gliwickiego.

 

Prace modernizacyjne śluzy Kłodnica zakończyły się w 2015 r. Były realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, współfinansowanego ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). W ich trakcie wyremontowano północną komorę śluzy, wykonano remont nabrzeży i przepompowni wraz z nowym rurociągiem oraz wymianą agregatu pompowego. Prace objęły również remont budynku technicznego maszynowni, budowę budynku socjalnego i dwóch pomostów, a także montaż systemu monitoringu, zliczania jednostek pływających oraz wykrywania obiektów zbliżających się do wrót. Proces śluzowania odbywa się teraz poprzez pulpit sterowniczy wyposażony w system komputerowy, do którego automatycznie przekazywane są informacje na temat poziomów wody dolnej, wody w komorze oraz wody górnej. Koszt modernizacji obiektu wyniósł 17 mln zł netto. Prace o podobnym zakresie (II faza projektu modernizacji), realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 trwają na śluzach Kanału Gliwickiego w Łabędach i Dzierżnie.

 

Foto Galeria z Dni Otwartych