Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

04/02/2012 S24 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

PL-Gliwice: Nadzór nad robotami budowlanymi

2012/S 24-038067

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, attn: Elżbieta Plucińska - Wydział Zamówień Publicznych, POLSKA-44-100Gliwice. Tel. +48 327774926. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Fax +48 327774999.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.1.2012, 2012/S 1-001646)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71247000, 71324000, 71356100, 71631000

Nadzór nad robotami budowlanymi.

Usługi mierzenia ilości.

Usługi kontroli technicznej.

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” obejmującego śluzy Kanału Gliwickiego: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.2.2012 (12:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.2.2012 (12:30).

Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” obejmującego śluzy Kanału Gliwickiego: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy.

W przypadku ograniczenia środków na realizację robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia jednej ze śluz z zakresu robót.

Zamawiający przewiduje cztery niezależne postępowania na realizację robót, w wyniku których wyłonionych może być 4 wykonawców robót budowlanych (odrębnie dla każdej ze śluz).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.2.2012 (12:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 24.2.2012 (12:30).