Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

W dniu 10.05.2011 r. nastąpiło zakończenie prac wzmacniających podłoże pod śluzą Dzierżno na Kanale Gliwickim, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice”
Śluza Dzierżno wybudowana została w latach trzydziestych ubiegłego stulecia i oddana do eksploatacji 8.12.1939 r.. Jednak już 15.07.1941 roku nastąpiła katastrofa budowlana – zawalenie międzyśluzia. Po odbudowie śluza została ponownie uruchomiona pod koniec 1941 roku.
Główną przyczyną katastrofy było posadowienie śluzy na bardzo niekorzystnych warunkach gruntowych – silnie nawodnionych piaskach drobnoziarnistych. Wskutek filtracji wód następowało wymywanie cząstek gruntu i zmniejszanie nośności podłoża.
W ostatnich latach ponownie zaobserwowano wymywanie cząstek gruntu spod śluzy. Aby nie dopuścić do zniszczenia obiektu został opracowany przez Hydroprojekt Warszawa Sp. z o.o. projekt wzmocnienia podłoża metodą iniekcji niskociśnieniowej.
Prace wzmacniające wykonała firma Stabilator Sp. z o.o. Gdańsk w okresie od grudnia 2009 do marca 2011 roku. Po przewierceniu przez płytę denną wtłoczono ponad 2800 m3 zaczynu cementowego.
Nadzór geotechniczny, prowadzony przez firmę Geoteko Sp. z o.o. Warszawa w swym sprawozdaniu końcowym potwierdził skuteczność wzmocnienia podłoża poprzez zlikwidowanie rozległych pustek i obszarów rozgęszczeń gruntu w podłożu śluzy.

 

Foto Galeria


foto

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko