Drukuj
Kategoria: Faza I
Odsłony: 14098

Zbiornik Przeczyce

 

Śluza Rudziniec jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał łącznikowy, zamykany zasuwą, który służy do oszczędnego śluzowania. Ściany komór wykonane są jako Larssenowska ścianka szczelna zakotwiona ściągami. Kierownice awanportu górnego oraz cypel międzyśluzia wykonane są ze stalowych brusów typu „Z” (Klockner) i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Natomiast kierownicami awanportu dolnego są ścianki szczelne kotwione z grodzic G 62. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

 

 

Zbiornik Przeczyce

 

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice

Zbiornik Przeczyce

Modernizacja śluzy Kanału Gliwickiego w Rudzińcu zakończyła się 29 maja 2015 r. Obiekt został objęty I etapem procesu modernizacji Kanału Gliwickiego, zgodnie z umową nr POIS.07.05.00-00-003/10-00, której realizację współfinansowano ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Wartość prac remontowych wyniosła blisko 27 mln zł (netto).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko