Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Dokumentacja przetargowa dostępna jest w dziale Zamówienia publiczne powyżej progów procedury UE:Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec (21-12)

Dokumentacja przetargowa dostępna jest w dziale Zamówienia publiczne powyżej progów procedury UE: Ogłoszenie o zamówieniu - Remont śluzy Łabędy. Modernizacja śluz odrzańskich RZGW Gliwice (20-12)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło II Edycję Konkursu Fotograficznego

Infrastruktura i Środowisko w obiektywie.

 

Konkurs adresowany jest do pracowników beneficjentów CUPT oraz partnerów i podwykonawców zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Termin składania prac konkursowych mija 30 września 2012 r.

Serdecznie zapraszamy pracowników RZGW Gliwice do wzięcia udziału!

Więcej informacji:

http://www.cupt.gov.pl

 

Regulamin konkursu:

http://www.cupt.gov.pl

 

Wyniki zeszłorocznej edycji konkursu i nagrodzone prace:

http://www.cupt.gov.pl

W dniu 12.06.2012 r. została podpisana z firmą EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja śluz  odrzańskich  na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Wartość umowy wynosi 1 531 350,00 zł brutto, termin zakończenia świadczenia usługi określono na 30.06.2015 r.


Dokumentacja przetargowa dostępna jest w dziale Zamówienia publiczne powyżej progów procedury UE: (16-12) Ogłoszenie o zamówieniu - rob.- "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Kłodnica"

logo

logo

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko