Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Dokumentacja przetargowa dostępna jest w dziale Zamówienia publiczne powyżej progów procedury UE:Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec (21-12)