Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 12.06.2012 r. została podpisana z firmą EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja śluz  odrzańskich  na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Wartość umowy wynosi 1 531 350,00 zł brutto, termin zakończenia świadczenia usługi określono na 30.06.2015 r.