Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu, które zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę wyposażenia i materiałów promocyjnych na potrzeby „Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017r.” i realizacji innych, przyszłych działań promocyjnych, przez Jednostkę Realizującą Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w celu promocji projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II, żeglugi śródlądowej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”

 

Informujemy, iż z uwagi na najniższą cenę i spełnienie wymagań przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dokonano wyboru Wykonawcy następującego wyposażenia:

 

Lp.Nazwa cena jednostkowa
netto:
cena łączna
netto:
sztukcena łączna
brutto:
Nazwa wybranego oferenta /uwagi:
1 Balony reklamowe 0,64 1.280,00 2000 1.574.40 Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Studio B&W Wojciech Janecki
2 Flaga batfun 400,00 2.400,00 6 2.952,00 Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Studio B&W Wojciech Janecki
3 Kartka pocztowa 0,14 280,00 2000 344,40 Tri-pion Krzysztof Kupka
4 Banery reklamowe 90,00 180,00 2 221,40 Tri-pion Krzysztof Kupka
5 Wiatraczki reklamowe 1,65 1.650,00 1000 2.029,50 Tri-pion Krzysztof Kupka
6 Plakat promocyjny -------- -------- 50 -------- nie wybrano
- nie złożono dwóch ważnych ofert

 

 

Wszystkim podmiotom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie dziękujemy za złożone oferty.