banerek

Projekt: Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej
Zakres projektu:
Zakres projektu obejmuje przebudowę lub budowę łącznie sześciu śluz na stopniach wodnych Januszkowice, Krapkowice, Opole oraz obiektów towarzyszących takich jak języki rozdzielcze, schody skarpowe, sterówki, sygnalizacja żeglugowa, oświetlenie, pachoły cumownicze, postojowiska dla łodzi roboczych i obiektów oczekujących w kolejce do śluzowania, awanporty oraz zagospodarowanie terenu, a w Krapkowicach dodatkowo przepust syfonowy, nasyp drogowy i mosty nad głowami dolnymi śluz.
    Przebudowy śluz będą polegały na zmianie ich parametrów i wymianie wszystkich elementów mechanicznych (instalacji odwadniania i nawadniania śluzy, wrota, siłowniki) oraz elektrycznych wraz z włączeniem tych urządzeń w system automatycznego sterowania.
    Po zrealizowanych budowach i przebudowach objętych projektem na każdym z przedmiotowych stopni wodnych będą znajdowały się dwie sprawne i nowoczesne śluzy, jedna o wymiarach 190/12m oraz druga o wymiarach 187/9,6m.

Pre-umowa
Dla projektu „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-27/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 185 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w maju 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”.