banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

2 Śluza Dzierżno km 30+890, dwukomorowa bliźniacza


 1. parametry śluzy :
  - spad przy normalnym piętrzeniu H= 10,3m
  - długość użyteczna L = 71,5 m
  - szerokość użyteczna B = 12,0 m
  - zużycie wody na jedno śluzowanie V = 9500,0m ³

 2. zamknięcia główne śluzy
  - głowy górne - segment z napędem elektrycznym i ręcznym
  - głowy dolne - zasuwy Stoneya z napędem elektrycznym i ręcznym

 3. napełnianie komór
  - przez opuszczenie segmentów na GG

 4. opróżnianie komór
  - trzema zamknięciami segmentowymi w zasuwie Stoney/a
Śluza Dzierżno

Śluza przystosowana do śluzowania oszczędnościowego poprzez kanał łączący obie komory, kanał zamykany jest zasuwą płaską . Głowy śluzy górne i dolne wykonane jako monolityczne konstrukcje żelbetowe , wyłożone okładziną z kamienia naturalnego. Ściany komór wykonano z kotwionych stalowych brusów typu Peine/a Międzysluzie wykonane w formie komory zabudowane żelbetowymi filarami rozpierającymi ściany wewnętrzne komór.