banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

1 Śluza Łabędy km 38+510, dwukomorowa bliźniacza


 1. parametry śluzy :
  - spad przy normalnym piętrzeniu H= 4,20m
  - długość użyteczna L = 71,50 m
  - szerokość użyteczna B = 12,0 m
  - zużycie wody na jedno śluzowanie V = 3900,0m ³

 2. zamknięcia główne śluzy głów górnych i dolnych
  - wrota wsporne z napędem elektrycznym i ręcznym

 3. napełnianie i opróżnianie komór
  - otwory w skrzydłach wrót zamykane segmentami
Śluza Łabędy

Śluza przystosowana do śluzowania oszczędnościowego poprzez kanał łączący obie komory, kanał zamykany jest zasuwą płaską . Głowy śluzy górne i dolne wykonane jako monolityczne konstrukcje żelbetowe .Ściany komór stanowią kotwione brusy Larssen III.