banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 

Kanał GliwickiKanał Gliwicki wybudowany został w latach 1935-1941 w miejsce istniejącego od początku XIX w. Kanału Kłodnickiego. Długość kanału wynosi 40,6 km przy różnicy poziomów skrajnych stanowisk H= 43,6.Spad ten pokonuje 6 bliźniaczych śluz żeglugowych o długości
L = 71,5 m szerokości B = 12,0 m i spadach od 4,2 m do 10,4 m.

 

 

 

 

 

 

 

Kanał żeglugowy dzielony stanowiskami śluzowymi na 6 odcinków wykonany jest częściowo w wykopie a częściowo w nasypie . Max. głębokość kanału przy N.P.P. wynosi H = 3,5 m , szerokość w zwierciadle wody waha się od 38,0 w wykopie do 41,0 m w nasypie . Głównym źródłem zasilania kanału Gliwickiego w wodę jest rzeka Kłodnica oraz zbiorniki położone w górnej części kanału.

 

mapa kanału Gliwickiego z zaznaczonymi odcinkami

 

 

 


Przewozy towarowe (głównie węgla z Gliwic do Wrocławia) w ostatnich latach wynoszą 400 – 600 tys. ton. Obsługę urządzeń technicznych (jazy, śluzy) dla ruchu żeglugowego na Kanale Gliwickim wykonuje zatrudnionych na stałe 50 osób. Stałą obsługę posiadają także zbiorniki wodne.

Ponadto Inspektorat posiada własne służby wykonujące remonty obiektów hydrotechnicznych:
- Grupa Remontowo –Mechaniczna – wykonuje remonty bieżące, średnie oraz usuwa awarie śluz, jazów, upustów a w ograniczonym (dopuszczonym przez PRS) zakresie dokonuje także napraw sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu Inspektoratu.
-Grupa Robót Pogłębiarskich - wykonuje roboty pogłębiarskie na IV i V sekcji Kanału Gliwickiego, co pozwala na utrzymanie głębokości tranzytowych w okresie żeglugowym na tym odcinku drogi wodnej.
-Grupa Robót Konserwacyjnych –wykonuje głównie roboty związane z utrzymaniem rzek i cieków wodnychna terenie miast i osiedli (usuwanie zatorów ,wycinka zakrzaczeń ,wykaszanie traw i porostów w dnie i na skarpach itd.)
Dla realizacji całości przydzielonych zadań w Inspektoracie zatrudnionych jest ponad 100 osób.