Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 38673

mapa link do strony KZGW śródlądowe drogi wodne w Polsce

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

  1. rzeka Odra (km 51,2 - 98,6)
  2. Kanał Gliwicki (km 0,0 - 41,2)
  3. Kanał Kędzierzyński (km 0,0 - 5,6)

 

W chwili obecnej żeglugę śródlądową prowadzi się na Kanale Gliwickim oraz jego odgałęzieniu – na Kanale Kędzierzyńskim.

 

W administracji i utrzymaniu RZGW Gliwice pozostają rzeki i kanały żeglowne o łącznej długości 117,25 km, w tym: rzeka Odra na długości 39,9 km, rzeka Przemsza na długości 23,85 km, kanały Nowa Odra, Gliwicki i Kędzierzyński.

 

Ważną arterię komunikacyjną dla gospodarki krajowej stanowi rzeka Odra i jej odgałęzienie – wybudowany w 1938 r.  Kanał Gliwicki. Na długości około 41 km znajduje się 6 śluz o łącznym spadzie 43,60 m, w tym 2 o spadzie powyżej 10 m. Dzięki Kanałowi Gliwickiemu zbliżono Odrę do Górnego Śląska i zapewniono połączenie tego tak ważnego okręgu przemysłowego drogą wodną z portem w Szczecinie i Europą Zachodnią poprzez kanały śródlądowe Niemiec.

Komunikaty