banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

z dnia 15.04.2015 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1. Od 13.04.2015 r. wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.

  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

  1. Śluzy na Kanale Gliwickim – od 26.04.2015 r. do 31.10.2015 r. śluzy czynne codziennie od 6:00 do 22:00. W pozostałym okresie sezonu nawigacyjnego codziennie bez niedziel i świąt.
  2. Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00
 4. W sezonie nawigacyjnym 2015 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:

  1. Śluza Kłodnica – komora północna (modernizacja komory)
  2. Śluza Rudziniec – komora południowa (modernizacja komory)
  3. Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
  4. Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)

  Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 5. Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu. Brak
 6. Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
  2. Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi