banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otwiera dla żeglugi z dniem 13-04-2015 r.:

 

  • Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.
  • Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 z głębokością tranzytową 180cm
  • Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
  • Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 140 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

 

Godziny otwarcia śluz żeglugowych w sezonie nawigacyjnym 2015 r.: Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt. Od dnia 26 kwietnia do 31 października 2015 r. śluzy na Kanale Gliwickim - codziennie w godz. 6:00 – 22:00 Zabytkowa śluza Koźle – otwarta dla żeglugi

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.