banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2015
z dnia 25.03.2015 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.


1)    Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2015 r. :  13-04-2015r.


a)    Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III


b)    Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II


c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III


d)    Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia

 

2)    Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak


3)    Godziny otwarcia śluz żeglugowych:


a)    Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt.
Od 26.04.2015 r. do 31.10.2015 r. śluzy czynne codziennie od 6:00 do 22:00


b)    Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00


4)    W sezonie nawigacyjnym 2015 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:


a)    Śluza Kłodnica – komora północna (modernizacja komory)


b)    Śluza Rudziniec – komora północna (modernizacja komory)


c)    Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)


d)    Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)


Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy  w okresie sezonu nawigacyjnego 2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.


5)    Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.


Brak


6)    Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.


a)    Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.


b)    Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa  120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).


c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm


d)    Rzeka Odra  w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku  występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi