banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1. Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi w sezonie nawigacyjnym 2014 r.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
 1. Śluzy na Kanale Gliwickim
 2. Od dnia 1 maja do 30 września 2014 r. - codziennie w godz. 6:00 – 22:00

  Od dnia 1 października do końca sezonu nawigacyjnego – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 oprócz niedziel i świąt.

 3. Zabytkowa śluza Koźle – zamknięta dla żeglugi
 1. Udostępnione dla żeglugi komory następujących śluz:
  1. Śluza Kłodnica – komora południowa
  2. Śluza Nowa Wieś – komora północna i południowa
  3. Śluza Sławięcice – komora północna
  4. Śluza Rudziniec – komora północna
  5. Śluza Dzierżno – komora północna
  6. Śluza Łabędy – komora północna
 2. Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy  w okresie sezonu nawigacyjnego 2014 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w żegludze oraz mogą występować okresowe obniżenia wody na poszczególnych sekcjach. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek pływających po Kanale Gliwickim oraz  przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 3. Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.
  1. Zabytkowa śluza Koźle – kontynuowany jest remont śluzy. Planowane zakończenie listopad 2014 r. Wykonawca robót – SKANSKA S.A.
 4. Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
  2. sekcja II (Nowa Wieś – Sławięcice) – głębokość tranzytowa 120 cm do 27.09.2014 r.

   sekcja IV ( Rudziniec – Dzierżno) – głębokość tranzytowa 120 cm do 30.09.2014 r.

  3. b) Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
  4. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
  5. Rzeka Odra  w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku  występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi