banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Sprawozdanie z przebiegu III tury konsultacji społecznych dot. „Projektów Planów Gospodarowania Wodami dla obszarów dorzeczy” prowadzonej w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczkidotyczy okresu:22.XII.2008r. – 22.VI.2009r.

 

W związku z zakończeniem III Tury Konsultacji Społecznych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach udostępniamy Państwu sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach III tury konsultacji społecznych.Podziękowania
dla wszystkich zaangażowanych w proces udziału społecznego