banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Utrzymanie rzek i obiektów hydrotechnicznych

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach administruje 1230 km rzek, potoków i kanałów oraz 11 zbiornikami wodnymi. Większość rzek i potoków została uregulowana w latach 1960 – 1985, zabudową ciężką betonową w formie stopni, opasek, murów oporowych.. Na początku lat 90-tych rozwiązania projektowe wzbogacono, wprowadzając zabudowę ekologiczną, wykorzystującą drewno, kamień, elementy biologiczne. Uwzględniono wówczas warunki ekologów oraz zabudowę umożliwiającą rybackie wykorzystanie wód w ciekach i na zbiornikach wodnych. Łącznie szacuje się, że na terenie gliwickiego RZGW uregulowanych jest około 80% wszystkich cieków. Wszystkie obiekty hydrotechniczne objęte są stałym nadzorem naukowo – technicznym. Dwa razy w ciągu roku odbywa się komisyjny przegląd z udziałem służb IMGW Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór w Warszawie. Oceny stanu technicznego dokonuje się m.in. na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych oraz interpretacji wyników pomiaru zwierciadła wody w piezometrach. Ocenę tę, na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z Ministerstwem Środowiska, przedmiotowy Instytut wykonuje z częstotliwością raz na 3 lata. Stan techniczny wszystkich obiektów na podstawie wykonanych i posiadanych ocen jest zadowalający.  

mapa obszar RZGW Gliwice z zaznaczeniem większych rzek i obiektów hydrotechnicznych