banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Urbanizacja i uprzemysłowienie

 

Ten zróżnicowany obszar zamieszkuje około 4,2 mln mieszkańców, co stanowi około 10,9% ludności kraju. Znajduje się tu również największa aglomeracja miejsko-przemysłowa. Główne miasta to: Katowice (307 tys. m.), Sosnowiec (213 tys.), Bytom (174 tys.), Gliwice (186 tys.), Zabrze (179 tys.), Bielsko-Biała (174 tys.). Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 540 osób/km2, przy czym rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Największa ich koncentracja występuje w centralnej części RZGW - Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i Rybnickim Okręgu Węglowym. Najwyższą gęstość zaludnienia mają gminy: Zabrze, Bytom i Świętochłowice. W granicach RZGW znajduje się 60 miast, z tego 50 w województwie śląskim. Gospodarka zdominowana jest nadal przez przemysł, w którym pracuje blisko 50% ogółu zatrudnionych. W strukturze przemysłu dominuje górnictwo, przemysł metalurgiczny i paliwowo-energetyczny.


mapa obszar RZGW Gliwice