Drukuj
Kategoria: ROOT
Odsłony: 12636

Ukształtowanie powierzchni i podział fizjograficzny

 

Ukształtowanie powierzchni terenu administrowanego przez RZGW w Gliwicach jest bardzo zróżnicowane. Obejmuje: pasmo górskie Beskidu Śląskiego w Karpatach Zachodnich z najwyższym wzniesieniem w granicach Zarządu - Baranią Górą (1220 m npm.), Wyżynę Śląsko-Krakowską, osiągającą wysokość 504 m npm., pas obniżeń na przedpolu Karpat z minimalnymi wysokościami w dolinie Wisły około 230 m npm., część Niziny Śląskiej z minimalnymi rzędnymi około 170 m npm. w dolinie Odry pod Kędzierzynem – Koźlem.