banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Ukształtowanie powierzchni i podział fizjograficzny

 

Ukształtowanie powierzchni terenu administrowanego przez RZGW w Gliwicach jest bardzo zróżnicowane. Obejmuje: pasmo górskie Beskidu Śląskiego w Karpatach Zachodnich z najwyższym wzniesieniem w granicach Zarządu - Baranią Górą (1220 m npm.), Wyżynę Śląsko-Krakowską, osiągającą wysokość 504 m npm., pas obniżeń na przedpolu Karpat z minimalnymi wysokościami w dolinie Wisły około 230 m npm., część Niziny Śląskiej z minimalnymi rzędnymi około 170 m npm. w dolinie Odry pod Kędzierzynem – Koźlem.