banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Hydrografia

 

 

mapa zasięg RZGW Gliwice

Hydrografia. Zasięg działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obejmuje Region Wodny Małej Wisły od źródeł do ujścia Przemszy włącznie, Region Wodny Górnej Odry w granicach Państwa do Kędzierzyna-Koźla wraz z Węzłem Kędzierzyńskim oraz dorzecze rzeki Wag (Dunaju) w granicach Państwa. Tak określony obszar zamknięty jest granicą, która w przybliżeniu odzwierciedla przebieg topograficznego działu wodnego. RZGW w Gliwicach będąc organem administracji rządowej niezespolonej zarządza całością zasobów wodnych na tym obszarze oraz administruje niektórymi zbiornikami wodnymi, rzekami, potokami i kanałami o łącznej długości ok. 1230 km.

 

Obszar działania, rzeki, zbiorniki wodne, zlewnie bilansowe, główne zbiorniki wód podziemnych, regiony wodne, , jednostki terenowe można zobaczyć na specjalnie przygotowanej mapie GIS.

 

W rozbiciu na mniejsze zlewnie obszar działania obejmuje:

  • Odrę od granicy w Chałupkach do Koźla tj. na długości 78,6 km z dopływami:
  • Psiną, Olzą, Rudą, Bierawką i Kłodnicą - łączna powierzchnia dorzecza wynosi 3840 km2
  • Wisłę od źródeł w Beskidzie Śląskim do ujścia Przemszy tj. na długości 97,1 km z dopływami
  • Pszczynką, Gostynią, Przemszą (wraz z Brynicą i Białą Przemszą), Brennicą i Białą - łączna powierzchnia dorzecza wynosi 3910 km2
  • Czadeczkę z Krężelką - odpływającą na teren Słowacji - powierzchnia dorzecza w Polsce wynosi 24 km2 (zlewisko Morza Czarnego).