banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W miniony czwartek, 30 października, spotkaniem w Bielsku-Białej zakończył się cykl seminariów informacyjnych, poprzedzających proces konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Spotkania zorganizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – państwowa jednostka budżetowa, zarządzająca wodami w regionie wodnym Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki.

 

Celem seminariów było wprowadzenie uczestników do zagadnień planów gospodarowania wodami, objaśnienie w przystępny sposób niejasnych kwestii oraz zwrócenie uwagi na szczególnie istotne problemy, jak również usystematyzowanie tych zagadnień. Każdemu z czterech spotkań (w Katowicach, Gliwicach, Rybniku i Bielsku-Białej) towarzyszyła dyskusja, w trakcie której przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, użytkownicy wód oraz mieszkańcy regionu z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego, podzielili się swoimi wątpliwościami i mieli okazję, by bliżej poznać elementy tworzące PGW, czyli podstawowe dokumenty planistyczne według Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podlegają one przeglądowi i aktualizacji co 6 lat.

 

Obecnie na szczeblu krajowym trwają prace nad sporządzeniem projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Ponieważ woda jest potrzebna nam wszystkim do życia i wykorzystujemy ją do picia, przemysłu, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie środowiska naturalnego, służy nam do uprawiania sportów i turystyki, istotnym elementem w procesie planowania gospodarowania wodami jest udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W czasie seminariów zachęcano zatem uczestników do udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczną się już 25 listopada. Zwrócono także uwagę, że to właśnie głos społeczeństwa pozwala na wypracowanie długoterminowych, akceptowalnych społecznie rozwiązań związanych z planowaniem w dorzeczu. Konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami potrwają do 26 maja 2015 r. Szczegóły będą dostępne na stronie www.konsultacjedlawody.pl.