banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Starszy specjalista

w Dziale Zgód Wodnoprawnych

 

Miejsce pracy:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice

                           

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • Prowadzenie postępowań  administracyjnych w sprawach związanych  z wydawaniem  pozwoleń wodnoprawnych i innych spraw  należących  do organu właściwego do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w tym samodzielna analiza formalna i rzeczowa wniosków  (wraz z operatami  wodnoprawnymi, instrukcjami gospodarowania wodą i innymi niezbędnymi dokumentami).
 • Prowadzenie postępowań  administracyjnych  w sprawach ustanawiania stref ochronnych, urządzeń wodnych.
 • Prowadzenie postępowań  administracyjnych  w sprawach podlegających zgłoszeniu, jeżeli organ            I instancji wniósł sprzeciw oraz współpraca  z użytkownikami wód.
 • W zależności od potrzeb branie udziału w rozprawach administracyjnych oraz przeprowadzanie oględzin w terenie.

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawnicze lub administracyjne.
 • Doświadczenie zawodowe:  1 rok w zakresie gospodarki wodnej lub 1 rok przy prowadzeniu postępowań w zakresie udzielania pozwoleń  wodno-prawnych lub postępowań administracyjnych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu: gospodarki wodnej,  melioracji, budownictwa wodnego, hydrotechniki, hydrologii, hydrogeologii, postępowań administracyjnych.
 • Znajomość: Prawa wodnego, Prawa Ochrony Środowiska i  Kodeksu postępowania  administracyjnego
 • Umiejętność: komunikacji, współpracy w zespole, odpowiedzialność.
 • Dobra znajomość: oprogramowania MS Office

Wymagania dodatkowe:

 

 • Operatywność, komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność logicznego formułowania myśli
 • Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu

 

Oferujemy:

 • pracę w nowej na rynku, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „Praca RUZ." do dnia 31.05.2019, zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.