Drukuj
Kategoria: k_kozle
Odsłony: 84428

Rzeka Kłodnica


Przepływy rzeki Kłodnicy to podstawowe źródło zasilania Kanału Gliwickiego umożliwiające prowadzenie żeglugi na tej drodze wodnej.


Rzeka Kłodnica jest prawostronnym dopływem rzeki Odry . Długość biegu rzeki wynosi 84 km , źródła rzeki leża na terenie miasta Katowice w okolicach Brynowa i Piotrowic . Ujście Kłodnicy znajduje się powyżej Koźla Kłodnica posiada charakter rzeki podgórskiej o dużym spadku i znacznej zmienności przepływów Średni spadek na całej długości rzeki od ujścia do źródeł wynosi 1,81 promila , całkowita powierzchnia zlewni rzeki wynosi

1125,8 km ².

Bieg rzeki dzieli się na trzy charakterystyczne odcinki ;