Drukuj
Kategoria: pszczyna
Odsłony: 34046

Zbiornik Wisła Czarne


Zbiornik Wista Czarne został zlokalizowany w km 96 + 800 rzeki Malej Wisły poniżej połączenia Białej i Czarnej WisełkiZdjęcie zbiornika Wisła Czarne


Zbiornik ma dwie podstawowe funkcje : przeciwpowodziową oraz zaopatrzenie w wodę Wisty, Ustronia i Skoczowa.

Całkowita pojemność zbiornika wynosi 5,06 mln m3 , maksymalna powierzchnia zalewu ok. 40 ha,, wielkość zlewni 30 km2.

Nasyp zapory wykonano z materiału ziemnego uzyskanego z wykopów z czaszy zbiornika, Maksymalna wysokość zapory wynosi ok- 36 m, długość 280 m, kubatura ok- 470 000 m3, szerokość w koronie 6,60 m.

Ekran wodoszczelny został wykonany z płyt betonowych zbrojonych o grubości 0,20 — 0,25 m ,ułożonych na warstwie wyrównawczej wykonanej z płyt betonowych o grubości 0,12 m. U podstawy ekranu znajduje się galeria kontrolno -drenażowa, Urządzenia upustowe stanowią:

  • przelew powierzchniowy o maksymalnym wydatku 195 m3/s,
  • spust denny /dwa rurociągi stalowe o średnicy 800 mm każdy i łącznym wydatku ok. 10 m3/s,
  • rurociąg wody biologicznej / rurociąg stalowy o średnicy 500 mm; na końcowym odcinku rurociągu umieszczono turbinę wodną typ Banki

Pobór wody dla Stacji Uzdatniania Wody odbywa się poprzez kosze ssące / 4 szt. / umieszczone na trzech poziomach. Minimalny odpływ /biologiczny/ wynosi 40 l/s .