banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zbiornik Pławniowice

 

Zbiornik Pławniowice powstał w wyrobisku po zakończonej eksploatacji piasków podsadzkowych w latach 1974- 76 i wprowadzeniu do niej wód potoku Toszeckiego .

Zbiornik Pławniowice leży w zlewni rzeki Kłodnicy i zasilany jest wodami potoku Toszeckiego . Całkowita powierzchnia zalewu F=244,2 ha pojemność całkowita V = 29,149 mln m ³