banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Rzeki

 

Inspektorat w Raciborzu administruje wodami dorzecza Górnej Odry, o różnej charakterystyce począwszy od beskidzkich potoków górskich po rzeki o charakterze nizinnym.

Dodatkowo na terenie działania Inspektoratu znajduje się wiele rzek i potoków stanowiących rzeki graniczne lub przecinające granicę z Republiką Czeską. Wobec czego, do zadań załogi Inspektoratu należy rozwiązywanie problemów o bardzo szerokim spektrum.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Inspektorat w Raciborzu administruje następującymi ciekami:

a) rzeka Odra - od granicy państwa do ujścia rzeki Kłodnicy – 67,3 km

b) rzeka Olza - w granicach państwa - 42,2 km

c) rzeka Piotrówka - w granicach państwa - 31,4 km

d) rzeka Ruda - od ujścia do źródeł – 50,6 km

e) rzeka Bierawka - od ujścia do źródeł – 55,5 km

f) rzeka Opawa - w granicach państwa – 21,5 km

g) potok Opawica - w granicach państwa – 10,3 km

h) polder przeciwpowodziowy „Buków” na rzece Odrze

i) Kanał Ulgi Rudy - od ujścia do km. 2,8

j) Kanał Ulgi Odry w Raciborzu – 8,9 km

k) potoki górskie:

 

 • Roztoka - 2,9 km
 • Połomity Wielkie - 3,2 km
 • Połomity Małe - 3,8 km
 • Olecka - 5,8 km
 • Prądowiec - 3,7 km
 • Gliniany - 2,6 km
 • Dupniański - 1,8 km
 • Bystry - 3,9 km
 • Lesznianka - 3,6 km
 • Sarkandra - 1,6 km

l) przekroje lub odcinki graniczne:

 • Pająkówka
 • Bełk
 • Rakowiecki
 • Trzebomka
 • Młynówka Bolesław
 • Krzanówka
 • OstraŁącznie Inspektorat administruje wodami powierzchniowymi na długości ponad 323,4 km.