banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Projekt: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
Zakres projektu:
Projekt obejmuje trzy oddzielne przedsięwzięcia na stopniach wodnych Krępa, Groszowice i Dobrzeń. Podobnie jak w etapie I każde z przedsięwzięć zakłada wymianę zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł. Wybudowane zostaną przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przystopniowych,  zaś przebudowie ulegną kładki nad jazem, sterownie jazowe, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów, drogi i place dojazdowe oraz infrastruktura energetyczna. Obiekty wyposażone zostaną również w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli.
Pre-umowa
Dla projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-25/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 140 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w czerwcu 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II”.
Projekt: Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących.
Zakres projektu:
Rozbiórka istniejącego jazu kozłowo-iglicowego i budowę nowego jazu klapowego o napedzie hydraulicznym z przepławką dla ryb. Przebudowa małej śluzy, na śluzę o szerokości 12 m i długości 190 m i głębokości na progach minimum 3,5 m, z podziałem komory głową pośrednią na dwie części (135 m i 55m). Modernizacja istniejącej śluzy pociągowej obejmująca: remowacje lub rozbiórki i odtworzenie powierzchni betonowych i ceglanych okładzin komóry, peronów i głów, zabezpieczenia antykorozyjne, konserwacja napędów, wrót, a także zmiana systemu sterowania i zasilania energetycznego śluzy. System hydrauliczny do przerzutu wód pomiedzy sąsiadującymi śluzami. Przebudowa tam rozdzielczych pomiędzy śluzami i jazem od strony górnej i dolnej wody, przebudowa awanportów. Regulacja i ubezpieczenie brzegów. Korekta brzegu prawego od WG i WD poniżej głowy dolnej. Budowanowego budynku sterowni, budowa nabrzeża przeładunkowego. Obiekty komunikacyjne takie jak drogi, kładka nad śluzami i jazem.
Pre-umowa
Dla projektu „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-28/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 135 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w maju 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”.

Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”, obejmującego przebudowę jazów sektorowych na jazy klapowe na stopniach wodnych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach.

 

Lokalizacja Projektu:

 • stopień wodny Januszkowice jest położony pomiędzy stopniami wodnymi w Kędzierzynie-Koźlu i Krępna,
  w 105,600 km rzeki Odry, na terenie gmin: Reńska Wieś, powiat Kędzierzyn-Koźle (brzeg lewy) oraz Zdzieszowice, powiat Krapkowice (brzeg prawy).
 • stopień wodny Wróblin usytułowany jest między stopniami wodnymi w Opolu i Dobrzeniu, w 157,700 km rzeki Odry, na terenie miasta Opola.
 • stopień wodny Zwanowice zlokalizowany jest między stopniami wodnymi Ujście Nysy i Brzeg, w 185,160 km rzeki Odry, na terenie gmin: Skarbimierz, powiat Brzeg (brzeg lewy) oraz Popielów, powiat Opole (brzeg prawy).

Wszystkie trzy stopnie znajdują się na terenie województwa opolskiego.

 

Cel Projektu:

Dostosowanie rzeki Odry do parametrów III klasy drogi wodnej na sumarycznym odcinku o długości ok. 19,40 km poprzez zapewnienie stałego, niezmiennego poziomu piętrzenia wody, gwarantującego żeglugę na Odrze, który zagwarantują napędzane hydraulicznie zamknięcia klapowe wraz z automatycznym i zdalnym sterowaniem. Oprócz zagwarantowania utrzymania stałych głębokości żeglugowych, niezależnych od wielkości przepływów
w rzece, zamknięcia klapowe pozwolą także na znacznie bezpieczniejsze przepuszczanie wód powodziowych i kry lodowej.

Przyszłościowy plan osiągnięcia na tym odcinku rzeki Odry IV klasy drogi wodnej będzie wymagał modernizacji istniejących śluz i ich awanportów oraz regulacji i dostosowania koryta rzeki do określonych parametrów żeglugowych, natomiast nie będzie konieczna kolejna przebudowa tych jazów.

 

W następnych etapach przebudowane zostaną pozostałe, wyeksploatowane jazy sektorowe na opolskim odcinku rzeki Odry.

 

Aktualna wartość Projektu:  109.762.415,39 zł

(wg Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0005/16-00)

Wydatki kwalifikowalne: 109.659.665,40 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Poniesione do grudnia 2018r. wydatki: 51.518.263,86 zł

 

Okres realizacji Inwestycji:

 • roboty budowlano-montażowe: grudzień 2016 r. - styczeń 2021 r.
 • przekazanie obiektów do eksploatacji i rozliczenie inwestycji - marzec 2021 r.

 

Ważniejsze umowy realizacyjne:

 • wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzorów autorskich:

- umowa nr IP-503/O/NZO/8/2014 z dnia 14.05.2014r. zawarta z firmą DHV Hydroprojekt Sp. z o. o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Obowiązuje do końca realizacji inwestycji w zakresie nadzorów autorskich, wykonania instrukcji eksploatacji oraz paszportyzacji przebudowanych obiektów. Wartość tej części umowy 899.499,00 zł brutto,

 • wykonanie robót budowlano-montażowych:

- umowa nr IRO/511/NZO/11/216 z dnia 29.12.2016r. zawarta z firmą PORR S.A. (dawniej: PORR Polska Infrastrukture S.A.), ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa. Obowiązuje do dnia 29 stycznia 2021r. Wartość umowy 94.478.245.92 zł brutto.

 • usługi:

- pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Inżyniera Projektu, umowa nr IRO/511/NZO/4/2017 z dnia 19.06.2017r. zawarta z Konsorcjum: MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków oraz INKO CONSULTING Sp. z o .o. ul. Dworcowa 18/6, 43-200 Pszczyna., obowiązuje do 19 lipca 2021r. Wartość umowy 4.618.354,80 zł brutto,

- pełnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, umowa nr IRO/511/NZO/5/2017 z dnia 13.04.2017r. zawarta z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o. o., ul. Rybacka 15, 45-003 Opole, obowiązuje do 13 marca 2021r. Wartość umowy 1.943.919,06 zł brutto,

- specjalistyczne doradztwo techniczno-prawne, umowa nr IRO/511/NZO/15/2017 z dnia 22.09.2017r. zawarta z firmą TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, obowiązuje do dnia 31.01.2021r. Wartość umowy 259.702,20 zł brutto,

- dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla pracowników JRP, umowa nr IRO/511/NZO/16/2017 z dnia 23.10.2017r. zawarta z firmą INFOMEX Sp. z o.o., ul. Wesoła 19B, 34-300 Żywiec. Wartość umowy 142.409,40 zł brutto,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej realizację Projektu, umowa nr IRO/511/NZO/21/2017 z dnia 27.12.2017r. zawarta z Panem Bartoszem Mokrzyckim, ul Białoskórnicza 26/27, 50- 134 Wrocław, obowiązująca do dnia 30.06.2021r. Wartość umowy 20.000,02 zł brutto,

- zakup dwóch samochodów osobowych typu „SUV” umowy nr GL/JRP1/1/2018 i GL/JRP1/2/2018 z dnia 25.10.2018r. zawarte z firmą WiW Sp. z o.o., ul. Dubois 6, 45-070 Opole. Wartość umów 220.000,00 zł brutto.

 • zajecie nieruchomości:

- z PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa za zajecie nieruchomości o nr 687/9 w Januszkowicach pod zaplecze budowy (umowa nr 8/BN/2017 z dnia 23.01.2017r., obowiązuje do 30 czerwca 2021r. Wartość umowy 54.981,00 zł brutto, zapłacona jednorazowo).

 

Zakres inwestycji:

Projekt obejmuje przebudowę trzech istniejących jazów sektorowych, znajdujących się w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach, na jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem, a także budowę lub przebudowę obiektów towarzyszących takich jak:

- przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych wraz z komorami monitoringu ich migracji,

- sterownie i budynki maszynowni jazowych wraz z nadbudówkami,

- kładki pieszo-rowerowe nad jazami,

- kładkę pieszo-rowerową między jazem a osiedle przystopniowym we Wróblinie,

- tamy rozdzielcze (w Zwanowicach cypel rozdzielczy),

- uzupełnienie ubezpieczeń poszurów jazowych,

- korekty linii brzegowych na wysokości jazów wraz z ich ubezpieczeniem,

- nabrzeża przeładunkowe w Januszkowicach i Zwanowicach,

- drogi dojazdowe i place manewrowe,

- linie, instalacje i obiekty energetyczne.

 

Dotychczas wykonane zadania:

Na każdym z trzech przedsięwzięć budowlanych wykonano:

- niezbędne wycinki drzew i krzewów,

- zaplecza placy budów wraz z zasilaniem energetycznym i wodno-kanalizacyjnym,

- zasilanie energetyczne placów budowy,

- komplet trzech zamknięć remontowych od strony WG i WD.

Ponadto:

we Wróblinie:

- zdemontowano dla potrzeb remontowych kładkę pieszą nad lewym przęsłem jazowym,

- wykonano przebudowę lewego przęsła jazowego wraz z budynkiem maszynowni na lewym przyczółku, klapa przejęła piętrzenie,

- wykonano przepławkę dla ryb dwuśrodowiskowych,

- trwa przebudowa środkowego przęsła wraz z budynkiem maszynowni na lewym filarze,

- trwa przebudowa górnej i dolnej tamy rozdzielczej

 w Zwanowicach:

- przebudowę prawego przęsła jazowego wraz z budynkami maszynowni na prawym przyczółku i prawym filarze;

klapa przejęła piętrzenie,

- kładkę nad prawym przęsłem,

- przepławkę dla ryb dwuśrodowiskowych,

- trwa przebudowa środkowego przęsła wraz z budową budynku maszynowni na lewym filarze,

- trwa przebudowa cypla rozdzielczego między Odrą a kanałem żeglugowym,

- wykonano nabrzeże przeładunkowe oraz część robót ubezpieczeniowych na lewym brzegu; trwają roboty związane z placem manewrowym przy nabrzeżu

w Januszkowicach:

- przebudowę prawego przęsła jazowego wraz z budynkami maszynowni na prawym przyczółku i prawym filarze; klapa przejęła piętrzenie,

- zezłomowano starą i zamontowano nową kładkę pieszą nad prawym przęsłem,

- nawierzchnię asfaltową na prawostronnej drodze dojazdowej od miejscowości Januszkowice do stopnia wodnego,

- nabrzeże przeładunkowe oraz roboty regulacyjno-ubezpieczeniowe na prawym brzegu,

- trwa przebudowa przęsła środkowego,

- trwają roboty na przepławce dla ryb.

 

Projekt: Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej
Zakres projektu:
Zakres projektu obejmuje przebudowę lub budowę łącznie sześciu śluz na stopniach wodnych Januszkowice, Krapkowice, Opole oraz obiektów towarzyszących takich jak języki rozdzielcze, schody skarpowe, sterówki, sygnalizacja żeglugowa, oświetlenie, pachoły cumownicze, postojowiska dla łodzi roboczych i obiektów oczekujących w kolejce do śluzowania, awanporty oraz zagospodarowanie terenu, a w Krapkowicach dodatkowo przepust syfonowy, nasyp drogowy i mosty nad głowami dolnymi śluz.
    Przebudowy śluz będą polegały na zmianie ich parametrów i wymianie wszystkich elementów mechanicznych (instalacji odwadniania i nawadniania śluzy, wrota, siłowniki) oraz elektrycznych wraz z włączeniem tych urządzeń w system automatycznego sterowania.
    Po zrealizowanych budowach i przebudowach objętych projektem na każdym z przedmiotowych stopni wodnych będą znajdowały się dwie sprawne i nowoczesne śluzy, jedna o wymiarach 190/12m oraz druga o wymiarach 187/9,6m.

Pre-umowa
Dla projektu „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-27/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 185 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w maju 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej - przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 21.08.2018 r. wprowadza ograniczenie w szerokości żeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanału Gliwickiego, w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach.
Zawężenie toru wodnego wynika z prowadzonych robót remontowych przedmiotowego mostu, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach na zlecenie miasta Pyskowice.
Prosimy o stosowanie się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas przepływania zawężonym odcinkiem Kanału Gliwickiego.