Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 703

GL.ZUZ.2.421.89.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni biologicznej oraz oczyszczonych ścieków opadowych do rowu melioracyjnego R-45 oraz na wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów do w/w rowu na działce nr 527/37, m. Zbytków, gm. Strumień.