Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 317
GL.ZUZ.2.421.40.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia

Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMBEST” Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych (wód popłuczkowych) z terenu stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie przy ul. Młyńskiej do rowu melioracyjnego R-G – (R-1) oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu wraz z umocnieniem rowu