Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 470

GL.ZUZ.2.421.58.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WS.6341.7.2014 z dnia 30.04.2014 r. dla Firmy Linoszczel Sp. z o.o., w zakresie parametrów technicznych ujęcia oraz w zakresie ilości poboru wód podziemnych z utworów jurajskich z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 4066/6 przy ul. Garbarskiej w miejscowości Wolbrom.