Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 344

GL.ZUZ.2.421.186.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia linią średniego napięcia typu 3xXRUHAKXs 240 mm2 wału prawego rzeki Białej w km 0+636, wału lewego rzeki Białej w km 0+588, koryta rzeki Biała w km 0+655 oraz na wykonanie prac w strefie szczególnego zagrożenia powodzią dla przyłączenia firmy Budtor Bestwina na działkach nr 1121/4, 571/2, 578/10, 578/9, 573/40, 573/39, 573/35 obręb Kaniów, gmina Bestwina.