Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 350

GL.ZUZ.2.421.14.2018.BD – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza”.