Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 309

GL.ZUZ.2.421.208.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Będzin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza - etap I”. Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki o numerach geodezyjnych: 131/17, 114/9, 114/5, arkusz mapy 23, obręb Będzin, gmina Będzin.