Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 288

GL.ZUZ.2.421.90.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego tj. studni głębinowej S-2 zlokalizowanej na terenie działki nr 374/45 w Ustroniu;     pobór wód podziemnych ujęciem składającym się ze studni podstawowej S-2 oraz awaryjnej studni kopanej SK-1.