Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 337

GL.ZUZ.2.421.137.2018.BD – ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do ziemi wód opadowych terenu znajdującego się na działkach o nr 4415/155, 4415/169, 4415/168, 4415/138, 4415/103 przy ul. Legionów w Bielsku – Białej oraz wykonanie urządzeń wodnych: 4 studni chłonnych.