Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 384

GL.ZUZ.2.421.115.2018.BD – ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: zarurowanie rowu przydrożnego i wykonanie wylotów kanalizacji oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ul. Niepodległości i ul. Karola Krausa w Bielsku – Białej do ziemi (rowu).