Drukuj
Kategoria: Faza I
Odsłony: 12922

 

Czemu?

Bo transport wodny śródlądowy jest jedną z najtańszych a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi

logo

transportu ze względu między innymi na :

 

 

Według badań niemieckich transport wodny śródlądowy wywołuje wielokrotnie niższe koszty zewnętrzne niż inne gałęzie, w tym:

 

Zyski energetyczne i finansowe z transportu wodnego śródlądowego są 6-krotnie większe w porównaniu z transportem drogowym i 3-krotnie większe w porównaniu z transportem kolejowym. Okres żywotności barki rzecznej wynosi około 30 lat i jest 1,5 razy i 3 razy dłuższy odpowiednio od taboru kolejowego i samochodu ciężarowego. Dodatkowo stopień skomplikowania budowy mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej barki jest bardzo niewielki w porównaniu z tradycyjnymi środkami transportu lądowego, co odzwierciedla również niższy koszt eksploatacji, mniejszą ilość awarii, wymiany części i produkcji odpadów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko