Drukuj
Kategoria: Strefy ochronne ujęć
Odsłony: 23786

„Wykaz rozporządzeń Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w tym ustanawiających, zmieniających i uchylających strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych znajduje się na stronie BIP tut. Zarządu pod adresem : http://bip.rzgw.gliwice.pl” w dziale Rozporządzenia Dyrektora