Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 14151

P O D Z I Ę K O W A N I A

W związku z zakończeniem konsultacji nad dokumentem dotyczącym projektu Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły i Odry trwających od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach składa podziękowania za zaangażowanie i współpracę w ramach III Tury Konsultacji Społecznych prowadzonej w Regionach Wodnych: Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które w aktywny sposób włączyły się w proces konsultacji społecznych poprzez:Ostateczna wersja planów gospodarowania wodami zostanie opracowana pod koniec 2009r, a następnie zatwierdzona przez Rade Ministrów.