banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

ID Wydział Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach TOMASZ
CYWIŃSKI
Dyrektor RZGW Gliwice 206 327774950
EG Główny Księgowy E. Paczkowska główny księgowy 205 327774955
RP Rzecznik prasowy
L.Hofman specjalista ds. komunikacji 404 327774956
CO CENTRUM OPERACYJNE   dyżurny 209 327774932
327774930
327774957
EF
EK
Wydział Finansowo-Księgowy B. Kułakowska kierownik 408 327774947
K.Razmus st.spec.ds.finans.-księg. 405 327774948
J. Lewandowska specjalista ds. finans.-księg. 407 327774967
G. Pękala st. spec.ds.finans.-księg 407 327774917
E. Malewska st. spec. ds. finans. 408 327774974
U. Kowalska st. inspektor ds. księgowości materiałowo-księgowej 408 327774945
EE Zespól ds. Planowania Analiz Finansowych, Umów i Rozliczeń J. Jander kierownik 410 327774970
A. Żelezik Specjalisty ds. ekonomicznych 410 327774973
EW Zespól ds. Wynagrodzeń A. Mielnik st. inspektor. ds. wynagrodzeń 409 327774975
S. Słomian st. inspektor. ds. wynagrodzeń 409 327774946
EZ Wydział Zamówień Publicznych M.Wilk kierownik 210 327774926
M. Janocha st. insp. ds. zamów. publicznych 210 327774994
E. Witkowska-Kwitek st. insp. ds. zamów. publicznych 210 327774994
IP
IR
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji R. Kuna inspektor nadzoru inwestorskiego 119 327774988
K. Polok inspektor ds. funduszy krajowych i zagranicznych 119 327774919
A. Grochowska spec. ds. rozliczeń zadań inwestycyjnych 119 327774979
M. Jarzyński spec. ds. realizacji zadań inwestycyjnych 119 327774979
MS
MG
Wydział Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami P. Szewel kierownik 121 327774915
M. Specht z-ca kierownika wydziału 120 327774982
H.Majdanik-Stróżyńska st. spec. ds. gosp. nieruchomościami 120 327774918
T .Cygan spec. ds. gospodarowania majątkiem skarbu Państwa 120 327774989
NA Wydział Organizacyjno-Administracyjny K. Długajczyk kierownik 101 327774911
G. Motyka inspektor ds. gospod.materiałów 311 327774913
E. Godecka spec ds. organizacyjno-administracyjnych 105 327774969
D. Łątka spec ds. administr. SEKRETARIAT 207 327774950
G. Stryjek st. spec. ds. organizacyjno-administracyjnych 120 327774914
NAK Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewn. I. Banasiewicz audytor wewnętrzny 101 327774980
E.Pospieska st. spec. ds. kontroli wewnętrznej 105 327774931
JRP
TKG
Jednostka Realizująca Projekt Modernizacji Kanału Gliwickiego
D.Kot Spec. ds. realizacji 109 327774963
E. Kraczla spec. ds. rozliczeń 198 327774912
M.Fliciński spec. ds. realizacji 109 327774964
NB Stanowisko ds. BHP i PPOŻ Z. Malczewski spec. ds. BHP i PPOŻ 209 327774960
NK Zespół ds. Kontroli Gospodarowania Wodami A. Mruk st. spec. ds. kontroli gospodarowania wodami 411 327774925
NO Wydział orzecznictwa wodnoprawnego K. Marszowska kierownik 315 327774928
K.Bogacz-Kociuba st. spec. ds. orzecznictwa wodnoprawnego 315 327774992
P. Wojtaszczyk insp. ds. orzecznictwa wodnoprawnego 315 327774993
NP Zespól ds. Spraw Pracowniczych M. Bilewicz - Pierszkała st. spec. ds. pracowniczych 209 327774921
M. Grażyńska spec. ds. pracowniczych 209 327774921
NW Stanowisko ds. Bezpieczeństwa,
Obrony, Ochrony Informacji
Niejawnych
J. Majewski gł. specjalista 209 327774930
ZP Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego P. Mrzilek kierownik 403 327774939
T. Jurczyk st. spec. ds. ochrony p. powodziowej 403 327774939
W. Szczotka st. spec. ds. ochrony p. powodziowej 404 327774933
K. Rokita st. spec. ds. ochrony p. powodziowej 404 327774933
A.Wladacz
-Drążkiewicz
st. spec. ds. ochrony p. powodziowej 404 327774933
A. Duda specjalista ds. ochrony p. powodziowej 404 327774939
UW
UO
Wydział Utrzymania Wód i Obiektów Hydrotechnicznych M. Smołka kierownik 201 327774920
M. Gnot st. spec. ds. utrzym. wód 204 327774986
A. Krzyżostaniak st.spec. ds. szkód górniczych 203 327774923
B. Eliasz starszy spec. ds. uzgodnień 202 327774936
J.Giemulla spec. ds. uzgodnień 202 327774937
J. Smyłła starszy spec. 203 327774968
M. Krupa starszy ref.ds.uzgodnień 204 327774986
ZD
ZG
Wydział Planowania, Gospodarowania i Ochrony Wód oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej Z. Stojek kierownik 308 327774938
J. Chochół st. spec. ds. gospod. wodnej 310 327774985
A.Dziemba st. inspektor ds. gospodarki wodnej 306 327774976
B. Dzierzgwa st. spec. ds. gospod. wodno-ściekow. 314 327774976
M. Caruk główny specjalista ds. gospodarki wodnej 309 327774965
ZDW Zespól d/s wód Powierzchniowych T. Masarczyk specjalista ds. gosp. wodnej 310 327774971
A. Sobocik st. insp ds. gosp. wodnej 310 327774962
A. Paluch st. spec. ds. gosp. wodnej 309 327774961
ZI Wydział Informatyki Automatyki i Telekomunikacji T. Klimek kierownik 303 327774943
P. Pistelok z-ca kierownika 301 327774942
K. Maćkowiak st. spec. ds łączności 301 327774934
P. Kołtowski st. spec. ds. informatyki 301 327774977
ZK Wydział Regionalnych Systemów informacyjnych Katastru Wodnego D. Popiołkiewicz kierownik 401 327774941
M. Latocha spec. ds. katastru 401 327774941
D. Olszewska z-ca kierownika 401 327774935
  Ochrona     122 327774929
 

Przejdź do telefony pracowników RZGW Gliwice w terenie