Drukuj
Kategoria: przeczyce
Odsłony: 76697

RzekiZarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach ma w eksploatacji następujące rzeki:

Rzeka Przemsza posiada źródła w okolicach Bzewa (pow. Zawiercie) na wys. 350 m n.p.m., ujście do rzeki Wisły na wys. 230 m n.p.m. w okolicach Oświęcimia. Powierzchnia zlewni przy ujściu do Wisły wynosi około 2200 km2.

Nad rzeką Przemszą w XV i XVI w. wybudowano zamki obronne w Siewierzu i Będzinie mające za zadanie chronić ziemie przed najazdem z ziem śląskich, które były pod panowaniem królów czeskich i austriackich.

W XIX w. zaczął się rozwijać przemysł i rzeka Przemsza pełniła rolę traktu komunikacyjnego. Spławiano nią węgiel i wyroby hutnicze w kierunku Krakowa. Odbywało się to za pomocą tratw, które z powrotem ciągnęły konie idące brzegiem po obu stronach rzeki.

Obecnie rzeka Przemsza zasila swoimi wodami ujęcie wody wodociągowej w Będzinie oraz ujęcia wody przemysłowej dla hut Bankowa, Cedlera i elektrowni Łagisza.

W ostatnich latach uległa dość dużej poprawie jakość wody w rzece oraz jej dopływach - Białej Przemszy i Brynicy.